En at tale med, når livet udfordrer eller gør ondt

Emnerne kan være mange

At miste fodfæste for en stund kræver mod.

Når vi ændrer os som mennesker, er det ofte noget, der kræver tid og tålmodighed. Men tålmodighed og vilje til at ændrer os som mennesker, kræver mod og kan gøre, at vi føler, at vi mister fodfæste for en stund. "Alt har man regnet ud, undtagen hvordan man skal leve".


Jean-Paul Sartre

"Målet  for eksistentiel terapi er at klarlægge, reflektere over og forstå tilværelsen".


"Målet for eksistentiel terapi er at hjælpe folk til at leve med større ekspertise og lethed".


Emmy Van Deurzen-Smith